MENU

URF Bukov

What is the Bukov URF?
Research and experimental programme
Welcome to the underground area
previous arrow
next arrow
 

Research projects

more projects

Research support

Geotechnika
Česká geologická služba
České vysoké učení technické v Praze
DIAMO
Ústav geoniky AV ČR
GEOtest
Technická univerzita v Liberci
ÚJV Řež