MENU

Prohlášení o přístupnosti

 

Web PVP Bukov je optimalizovaný pro běžné prohlížeče fungující na platformách Windows, iOS a Android. Pokud by se i přes naší snahu vyskytl problém s přístupností, budeme vděční za nahlášení problému na e-mail webmastater@surao.cz

Snažíme se o maximální přístupnost funkcí a obsahu i pro návštěvníky se zdravotním postižením. Ve vysoké míře náš web splňuje požadavky Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. [PDF, 307 KB], o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti

Pravidlo č. 3
Stránky využívají Java Script a CSS. Většina stránek je bez těchto doplňků ovladatelná a informace bez problémů dosažitelné.

 

Pravidlo č. 9
Na webových stránkách PVP Bukov jsou zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Důvodem je buď skutečnost, že tyto dokumenty obsahují typografické prvky a formátování a je nezbytné jejich otevření v jiném programu, nebo není možné jejich převedení do webových formátů. Jde především o soubory typu Portable Document Format (PDF). V případě potřeby lze prohlížeč PDF dokumentů Adobe Acrobat Reader bezplatně stáhnout zde.