MENU

Interakční experiment

2017
Řešitelé: ČVUT v Praze (Centrum experimentální geotechniky), Česká geologická služba; ÚJV Řež, a. s.
Pro potřeby návrhu inženýrských bariér hlubinného úložiště je nutné rozumět interakcím materiálů v podmínkách reálného horninového prostředí. Účelem prací je ověřit chování bentonitové těsnící vrstvy ovlivněné saturací podzemní vodou v interakci s cementovými materiály a zároveň zatížené zvýšenou teplotou.

Tento projekt zahrnuje realizaci vrtů s fyzikálními modely simulující ukládací obalový soubor umístěný v hlubinném úložišti. Každý model bude simulovat samostatný úložný systém s použitím různých druhů a forem materiálů a různým teplotním zatížením. Pro konstrukci bentonitových vrstev bude použit český Ca/Mg bentonit z ložiska Černý vrch. Bentonit bude ve formě lisovaných tvárnic nebo se bude jednat o granulovaný bentonit (pelety) o různých objemových hmotnostech. Pro studium interakcí budou do vrtů umístěny prvky s betonem o běžném pH a betonem se sníženým pH (okolo 11).

Část experimentů bude určena pro sledování interakcí za přirozené teploty („studený“ experiment) a ve zbývajících modelech budou zkoumány interakce za zvýšených teplot až do 200 °C („teplý“ model). Jednotlivé experimenty budou instrumentovány senzory pro sledování vývoje nasycení bentonitové bariéry a šíření tepla. Zjednodušené uspořádání experimentů je zobrazeno v následujících schématech.

 

 

Cíle experimentu

Náplní projektu je návrh, konstrukce a provozování fyzikálních modelů. Po skončení bude následovat fáze „dismantlingu“, kdy budou modely rozebrány a provedeny analýzy odebraných vzorků materiálů pro vyhodnocení sledovaných interakcí. Výsledkem experimentů bude:

  • detailní popis chemických a mineralogických procesů vznikajících na základě interakcí materiálů (bentonit, beton, hornina)
  • porovnání procesů v závislosti na nastavených podmínkách v konkrétním vrtu v prostředí saturovaném podzemní vodou
  • THM (termo-hydro-mechanický) matematický model

 

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení, nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.
NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.
NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím