MENU

Povrchový areál

Do programu přípravy hlubinného úložiště v ČR spadá i generické pracoviště PVP Bukov. Podzemní laboratoř v roce 2017 zahájila provoz přípravou experimentů v podzemí v hloubkách blízkých uvažovanému horizontu ukládání radioaktivních odpadů. Pro zdárný průběh těchto experimentů je potřebné vybudovat též příslušné pracoviště v povrchovém areálu. To bude sloužit jako zázemí pro experimentální týmy, přípravné pracoviště pro kompletaci experimentů před jejich konečnou instalací v podzemí a odladění montáže.

 

Povrchový areál bude zároveň sloužit jako sklad hmotné dokumentace, která v tuto dobu čítá přes 1 500 metrů jader vrtů a přes 500 kusových vzorků hornin a zemin, které reprezentují jednotlivé potenciální lokality pro umístění hlubinného úložiště a vlastní prostory podzemního výzkumného pracoviště. S rozbíhajícími se experimenty budou tyto vzorky postupně přibývat nejen z PVP Bukov, ale podle předpokladů také z další etapy průzkumných prací na potenciálních lokalitách. Bude se jednat až o 20 kilometrů jader vrtů a zhruba tisíc kusových vzorků hornin. Uložené vzorky budou sloužit pro další ověřovací práce v procesu přípravy hlubinného úložiště.

Součástí objektu bude také edukační a konferenční centrum pro prezentace prací spojených s přípravou hlubinného úložiště a prováděnými experimenty v podzemní laboratoři. V povrchovém areálu bude postavena též experimentální hala pro ověřování a testování manipulačních a demonstračních technologií.

Objekty jsou architektonicky zasazeny do stávajícího reliéfu částečně nevyužívaného areálu těžní jámy B-1 důlního komplexu Rožná I.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení, nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.
NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.
NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím