MENU
Křížení hlavního laboratorního překopu se zkušebními komorami ZK-3S a ZK-3J
Zkušební komora ZK-2
Hlavní laboratorní překop s měřícím bodem přítoku podzemní vody
Křížení hlavního překopu BZ-XIIJ s laboratorní chodbou BZ1-XII
altern
Bod hydrogeologického monitoringu (měření přítoků)
Přístupový překop BZ-XIIJ, vpravo bod hydrogeologického monitoringu
Zkušební komora ZK-1
Vystrojená část hlavního přístupového překopu
Šachta B-1 v úrovni 12. patra dolu Rožná I
Vstupní prostory do PVP Bukov poblíž jámy B-1