MENU

Získání dat z hlubokých horizontů

2017 - 2020
Řešitelé: Česká geologická služba (koordinátor projektu); ÚJV Řež, a.s.; Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.; Masarykova univerzita, SG Geotechnika, a.s.; INSET, s.r.o.; DIAMO, s.p.
Cílem tohoto projektu je získání informací o prostorové distribuci geologických a geotechnických vlastností horninového prostředí v různých hloubkových úrovních dolu Rožná a porovnání těchto vlastností s přípovrchovými vzorky.

Práce zahrnují posouzení a reinterpretaci dosavadních archivních geologických a tektonických znalostí lokality včetně cílené geologické dokumentace vybraných částí dolu Rožná I, a dále charakterizaci vybraných struktur, které mohou být z hlediska bezpečnosti hlubinného úložiště kritické.

Pro získání dat jsou využívána i stanoviště umístěná v různých patrech dolu. Získané informace rozšíří existující znalostní databázi a vědecký potenciál lokality PVP Bukov, a umožní věrohodněji interpretovat hloubkový vývoj geologických parametrů krystalinických hornin českého masivu.